Totalno "Into Film"

FOŠ

Kratka reportaža Filmske osnovne šole ob obisku organizacije Into Film v Londonu. 
---

V sklopu enomesečne rezidence v Londonu, ki jo dodeljuje Ministrstvo za kulturo, sva s Petro, poleg BFI-ja (Britanskega filmskega inštituta), obiskali tudi organizacijo Into Film, ki prav tako skrbi za filmsko vzgojo na ravni celotnega Združenega kraljestva. Njihovo delovanje sestavljajo tri glavne aktivnosti:  širitev filmskih klubov, usposabljanja učiteljev o filmu/filmski vzgoji in filmski festival.

Filmski klubi v Združenem kraljestvu beležijo dolgo tradicijo. Into Film spodbuja njihovo izvajanje po šolah (in izven), tako da strokovne delavce opremlja s potrebnimi informacijami, gradivi in znanji. Pri tem je neprecenljive vrednosti njihova spletna stran www.intofilm.org, kjer lahko učitelj izbira med kuriranimi seznami priporočenih filmov, dostopnih za ogled v učilnici, obsežno bazo tematsko zastavljenih pedagoških gradiv, ponudbo regionalnih izobraževanj in veliko več. Večina vsebin na spletni strani je odprtih za vse uporabnike, za dostop do gradiv pa je potrebno opraviti le brezplačno registracijo. 

Kot pravijo v Into Film, se aktivnosti v filmskih klubih razlikujejo; od ogleda filmov, pisanja recenzij in scenarijev, učenja ravnanja z opremo, obiska lokalnega kina itd. S Petro sva se junija udeležili srečanja filmskega kluba, ki poteka znotraj lokalne skupnosti v vzhodnem Londonu. V tamkajšnji knjižnici so otroci, stari med 8 in 12 let, ob pomoči prej omenjenega pedagoškega gradiva in ob spodbudi dveh mentorjev pisali svoje mnenje o animiranem filmu, ki so si ga predhodno ogledali. Vzdušje na filmskem klubu je sproščeno. Gre za izvenšolsko dejavnost, ki se je udeležujejo otroci, ki jih film zanima in se ob njem radi družijo. Tudi znotraj osnovnih šol so filmski klubi neformalna dejavnost. Film (oziroma Film Studies) je medtem del kurikuluma v t.i. Secondary schools (obiskujejo učenci stari med 11 in 18 let).

Kako je poskrbljeno za projekcije filmov v filmskih klubih? Into Film ima v skladiščih po celi državi okoli 3000 naslovov DVD-jev, ki jih učitelji/mentorji lahko naročijo. Gre za filme iz njihovega kataloga, za katere so urejene avtorske pravice. Financiranje le teh se razlikuje po posameznih delih države. Tako lahko filmski klubi v Angliji izbrane filme gledajo zastonj, medtem ko večino šol iz Walesa sama krije stroške licence.

filmskih festivalom, ki poteka vsako leto meseca novembra Into Film spodbuja tudi ogled filmov v kinih. V sklopu dogodka poteka 3000 brezplačnih filmskih projekcij za mlado občinstvo in to po celi državi. Usposabljanja za strokovne delavce so medtem plačljiva. Njihov nabor aktivnosti je težko spraviti v kratek povzetek, saj  delujejo samostojno ter kot sodelavci/podpora drugih projektov. Na spletni strani lahko preberete več o tem (npr. Into Film Awards, Moving Minds projekt itd.). 

Tovrsten obseg dejavnosti terja tudi kadrovske in finančne pogoje. Poleg Londona ima Into Film svoje sedeže še v Birminghamu, Manchesteru, Belfastu, Cardiffu in Edinburghu. Osemdeset zaposlenih skrbi za njihov pedagoški program, sodelujejo pa tudi z naborom zunanjih izvajalcev. Financirajo se predvsem preko t.i. National Lottery (Nacionalna loterija) oziroma prihodkov, ki so namenjeni kulturni dejavnosti. 

Ob prihodu izbirnega predmeta filmska vzgoja na slovenske osnovne šole, lahko obisk spletne strani Into Film posluži vsem učiteljem, ki jim angleščina ne povzroča prevelikih preglavic. Za prebiranje zanimivih prispevkov, uporabo pedagoških gradiv, za nove ideje in svežo motivacijo. Bodite tudi vi totalno "v film«.