Spletna anketa o udeleževanju kulturnih prireditev

FOŠ in RF

Organizatorji kulturnih dogodkov se pripravljajo na vračanje občinstva na prizorišča in vas prosijo, da izpolnite krajšo anketo.
---

Spoštovani,

organizatorji kulturnih dogodkov smo se v preteklih mesecih ob pojavu in širitvi novega korona virusa znašli v nezavidljivem položaju. Poleg vseh ukrepov in priporočil, ki nam v tem trenutku ne omogočajo nemotenega izvajanja dela, se sprašujemo tudi o tem, kako o vračanju na prizorišča razmišljate za nas najpomembnejši - obiskovalci.  

Več posameznikov je v preteklih mesecih v sodelovanju s strokovnjaki s področja statistike pripravilo krajšo anketo, s katero želimo prepoznati ključne vidike za obiskovanje kulturnih dogodkov po delni sprostitvi ukrepov za preprečevanje širitve virusa COVID-19. Zanima nas, katere ukrepe ste obiskovalci pripravljeni upoštevati ob obiskovanju dogodkov oziroma želite, da jih zagotovimo organizatorji ter kakšen odnos imate do alternativnih (spletnih) oblik izvajanja kulturnih aktivnosti.

Anketa se izvaja po principih ESOMAR raziskovalne etike in zagotavlja anonimnost podatkov anketirancev. Rezultati in zaključki bodo javno objavljeni. 

Na vas se obračamo s prošnjo, da spletno anketo izpolnite in hkrati delite med svojimi prijatelji, ljubitelji kulture. Cilj je, da anketo izpolni čim več ljudi in da pridobimo čim več odgovorov, ki nam bodo pomagali dobiti odgovore na vprašanja, o katerih v tem trenutku vsi le ugibamo. Anketa, dostopna na spodnji povezavi, bo aktivna v sredo, 10. junija ob 11.00 in se zaključi v sredo, 24. junija.

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/287972 

Za dodatna vprašanja o anketi se lahko obrnete na Barbaro Poček (barbara@glej.si) oziroma Roka Avbarja (rok.avbar@kinosiska.si).