rez

RF

Filmsko ločilo, vmesnik med kadroma (gre za lepljenje posnetka k posnetku).