Ponudba izobraževalnih dejavnosti za SŠ v šol. letu 2019/20 v Slovenski kinoteki

RF

Seznam filmsko-vzgojnih dejavnosti, ki jih v prihajajočem šolskem letu ponujamo v Slovenski kinoteki:   


  • KINO-KATEDRA ZA SREDNJEŠOLCE (za vse stopnje srednješolskega izobraževanja)

Teoretsko-analitično zasnovan izobraževalni program Kino-katedre v Slovenski kinoteki kot osrednji instituciji za ohranjanje in prikazovanje filmske dediščine ter razvoj filmske kulture temelji na nizu filmskih projekcij, pospremljenih z dodatnimi kulturno-vzgojnimi dejavnostmi. Kino-katedra je v osnovi namenjena predstavitvi in analizi osnovnih filmskih izraznih sredstev. Program se posveča vidikom osnov filmske ustvarjalnosti in omogoča vpogled v nekatere izhodiščne koncepte, nujne za širše razumevanje filma kot umetnosti, kot množičnega medija in kot enega najpomembnejših dejavnikov avdiovizualne kulture.

Program se odvija v kinotečni Dvorani Silvana Furlana dopoldanskem času skozi celotno šolsko leto. Šolske skupine ob vsakem pojmovnem sklopu, ki je na voljo v izobraževalnem gradivu, izbirajo med različnimi filmskimi študijskimi primeri iz zakladnice filmskih klasik iz arhiva Slovenske kinoteke (po dogovoru se lahko odločite tudi za druge filme – glejte zavihek zbornika Osnove filmske ustvarjalnosti). Uvodnemu predavanju sledita filmska projekcija izbranega filma oziroma študijskega primera ter pogovor o vnaprej pripravljenih problemskih sklopih.

Dodatne informacije so na voljo na spletni povezavi.


  • KINO-KATEDRA ZA PEDAGOGE 

Program strokovnih delavnic je namenjen osnovnošolskim (OŠ/3) in srednješolskim učiteljem filmske, medijske in umetnostne vzgoje oziroma učiteljem, ki pri svojih predmetih uporabljajo film, ter vsem, ki se ukvarjajo s filmsko vzgojo zunaj VIZ. 

Struktura posamezne delavnice – krajša najava, sledita ji projekcija filma in daljša oblika filmske analize oziroma interpretacije s pogovorom

Delavnice pripravlja in izvaja doc. dr. Andrej Šprah (vodja raziskovalno-založniškega oddelka Kinoteke in docent za področje zgodovine in teorije filma in televizije na AGRFT) v sodelovanju s sodelavci Slovenske kinoteke ter zunanjimi sodelavci.

Dodatne informacije so na voljo na spletni povezavi


  • 100 LET FRANCETA ŠTIGLICA

France Štiglic (1919–1993), ki je posnel petnajst igranih celovečercev – med njimi tudi prvi slovenski celovečerni zvočni igrani film Na svoji zemlji (1948) – vrsto kratkih in dokumentarnih del ter pet odmevnih televizijskih nadaljevank, že z ustvarjalnim zagonom sodi v sam vrh domače kinematografije. Ob stoti obletnici njegovega rojstva smo se Slovenska kinoteka, Slovenski filmski center in Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije združili pri organizaciji in izvedbi projekta 100 let Franceta Štiglica. Skupaj s Slovenskim filmskim centrom smo izdali posebno publikacijo s programom prireditev in izhodišč za filmsko-vzgojne dejavnosti

V sklopu projekta je v Slovenski kinoteki v Dvorani Silvana Furlana šolskim skupinam na voljo ogled izbranih Štigličevih filmov, ki se po vsebinsko-pripovednih, oblikovno-estetskih in idejno-družbenih delih zdijo najprimernejši za obravnavo pri filmski vzgoji in izobraževanjuNa svoji zemlji (1948), Dolina miru (1956), Balada o trobenti in oblaku (1961), Tistega lepega dne (1962),Ne joči, Peter (1964), Pastirci (1973) in Povest o dobrih ljudeh (1975). 

Filmsko projekcijo posameznega dela lahko pospremita uvodno/predavanje in pogovor (glej razdelek »Izhodišča za uporabo del Franceta Štiglica pri filmski vzgoji in izobraževanju« na str. 22–39). 

Načrtujemo tudi razstavo o Štigličevem življenju in delu, o kateri bo več znanega kasneje.  

Obletnico bomo v Slovenski kinoteki obeležili še z retrospektivo Štigličevih filmov in izdajo monografije o njegovi ustvarjalnosti.

Koristne informacije za učitelje/cenik.


  • USTVARJALNE DELAVNICE (za manjše skupine dijakov)

V šolskem letu 2019/20 v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije organiziramo delavnice gibljivih in negibljivih podob. Z osnovami filma se bodo dijaki spoznali na delavnici v Slovenski kinoteki, v tehnikah razvijanja fotografij pa se bodo urili v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. 

»Osmičke«: Spoznavanje gibljivih podob na 8-milimetrskem filmskem traku

Na delavnici se bodo dijaki spoznali z analognim filmskim trakom, ki je bil v uporabi pred razvojem digitalnih tehnologij. Predstavili jim bomo osnove ustvarjanja in prikazovanja domačega filma na 8-mm in Super8-mm traku, ki so ga nekoč uporabljali za dokumentiranje vsakodnevnih prizorov. Med pregledovanjem, čiščenjem in montažo 8-mm traku se bodo seznanili z osnovami filmskega traku kot zaporedja sličic, ki na platnu ustvarjajo vtis gibanjaTrajanje: 60 minut; Cena: 2,50 EUR/učenca.

Delavnica izdelave fotografij v tehniki Vlastje Simončiča 

Vlastja Simončič (1911–2000) je bil mednarodno priznani umetniški fotograf in fotografski pedagog. Razvil je fotografske postopke za izdelavo fotografij brez fotografskega aparata in temnice. Dijaki bodo eksperimentirali in razvijali svojo ustvarjalnost v tehnikah risanja in slikanja na svetlobi – izdelovali bomo starograme in kemograme. Delavnica je prilagojena starostni stopnji otrok. Trajanje: 45 minut, cena: 3 EUR/učenca. // Paket obeh delavnic stane 4,5 EUR/učenca.


  • IZOBRAŽEVALNI PROGRAM V MUZEJU SLOVENSKIH FILMSKIH IGRALCEV 

V okviru Kinoteke v Divači deluje Muzej slovenskih filmskih igralcev, ki ponuja vpogled v slovensko filmsko dediščino. Predstavljeni sta dve stalni zbirki: razstava o Iti Rini in razstava, posvečena slovenskim filmskim igralcem, ki predstavlja igralce, proces nastajanja filmskih vlog in različne filmske poklice. 

Za srednješolske skupine organiziramo vodstva (z delovnimi listi ali brez) po obeh stalnih razstavah. Šolske skupine lahko izberejo predavanje o filmski igri, filmsko delavnico  ali ogled filma iz zakladnice domačega filma. 

Dodatne informacije so na voljo na spletni povezavi

Za kakršnekoli dodatne informacije in vprašanja pišite na maja.krajnc@kinoteka.si ali pokličite 040 720 717 (dr. Maja Krajnc, koordinatorka in izvajalka Kino-katedre za vrtce, OŠ in SŠ).