Petra Slatinšek

FOŠ

Petra Slatinšek od leta 2004 aktivno sooblikuje filmsko vzgojo za otroke in mlade v Sloveniji. Je avtorica dveh večjih projektov filmske vzgoje, leta 2005 vzgojno-izobraževalnega programa animiranega filma Slon, nato pa leta 2008 še vzgojno-izobraževalnega filmskega programa Kinobalon v Kinodvoru. Bila je članica strokovne skupine, ki je pripravila Strategijo razvoja nacionalnega programa filmske vzgoje in znotraj te tudi učna načrta izbirnega predmeta Filmska vzgoja za osnovne in srednje šole. Sodelovala je pri pripravi evropske strategije razvoja filmske vzgoje. Je članica organizacijskega vrha mednarodne organizacije za otroški film ECFA.