27 avg 2019

Pedagoški kolektiv ob filmu 100 kg do zvezd

FOŠ Predavanje s filmsko projekcijo 08:30—14:00 Trg 1.slovenske vlade, 5270 Ajdovščina

27. avgust 2019 08:30—14:00 Trg 1.slovenske vlade, 5270 Ajdovščina

Pedagoški delavci se dnevno srečujemo z učenci in dijaki, ki izkazujejo najrazličnejše težave. Pogosto teh ne prepoznamo ali pa jih pripisujemo drugim vzrokom. Namen izobraževanja je  pedagoške delavce seznaniti s stanjem duševnega zdravja otrok v Sloveniji, ozavestiti o pomenu le-tega za dobrobit otrok ter spregovoriti o preventivnem delovanju s pomočjo kulturno- umetnostne vzgoje.

Urnik usposabljanja:

8:00 - 8:30 Prihod udeležencev in registracija
8:30 - 8:40 Pozdrav župana občine Ajdovščina
8:40 - 9:00 Predstavitev programa Mladost na burji
9:00 - 9:45 Šola in duševno zdravje (dr. Anica Mikuš Kos) strokovno gradivo
9:45 - 10:30 Pomen kulturno-umetnostne vzgoje za razvoj osebnosti - pomen filmske vzgoje (dr. Robi Kroflič) strokovno gradivo
10:30 - 10:50 Odmor za kavo
10:50 - 12:15 Ogled filma 100 kg do zvezd
12:15 - 13:00 Pogovor po filmu
13:00 - 14:00 Kosilo in neformalno druženje

Strokovno usposabljanje je soorognizirala in finančno podprla Občina Ajdovščina.