Nova izbirna predmeta o filmu v osnovnih in srednjih šolah

FOŠ in RF pdf

Učencem in dijakom sta na voljo nova izbirna predmeta Film (SŠ) in Filmska vzgoja (OŠ). Izobraževanja za poučevanje obeh predmetov se že začenjajo.

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je spomladi 2018 sprejel nova učna načrta za izbirni predmet Filmska vzgoja v osnovni šoli in za izbirni predmet Film v srednji šoli. Poučevanje obeh predmetov se začne v šolskem letu 2019/2020. V letošnjem šolskem letu pa začenjamo z izobraževanji za poučevanje obeh predmetov.

Nova izbirna predmeta

Izbirni predmet FILMSKA VZGOJA (OŠ)
Učni načrt je sestavljen iz treh modulov po 35 ur in je namenjen oddelkom 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Formalno zahtevana znanja izvajalcev izbirnega predmeta so ta, ki jih mora imeti učitelj v programu OŠ.

Učni načrt za predmet Filmska vzgoja

Izbirni predmet FILM (SŠ)
Učni načrt je sestavljen iz štirih modulov po 35 ur in se lahko izvaja v okviru nerazporejenih ur v 2. in 3. letniku gimnazije. Modularna zasnova učnega načrta omogoča tudi  vključitev enega (35 ur) ali več modulov v interdisciplinarni tematski sklop (ITS). Posamezni moduli se s širokim naborom operativnih ciljev in vsebin lahko povežejo z različnimi predmeti znotraj ITS in omogočajo zelo odprte in fleksibilne organizacijske oblike. Formalno zahtevana znanja izvajalcev izbirnega predmeta so znanja, kot jih mora imeti učitelj splošnoizobraževalnih predmetov v izobraževalnih programih gimnazije.

Učni načrt za predmet Film

Izobraževanje strokovnih delavcev za poučevanje obeh izbirnih predmetov

Zavod RS za šolstvo bo že v letošnjem šolskem letu, skupaj z javnimi zavodi s področja filma, AGRFT, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki, pripravil izobraževanje za uvajanje obeh novih predmetov.
Predstavitev učnega načrta za vse zainteresirane strokovne delavce bo 4. aprila 2019 v sklopu Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu v Ljubljani. Podrobneje bomo predstavili cilje, vsebine in didaktična priporočila pri izvajanju predmeta ter program izobraževanja za strokovne delavce za poučevanje filma.
Izobraževanje za poučevanje izbirnega predmeta bo potekalo predvidoma maja in septembra 2019. Izvedena bosta dva seminarja izobraževanj strokovnih delavcev, ločeno za osnovne šole in za srednje šole, na obeh pa bodo udeleženci dobili znanja, usmeritve in gradiva, ki jim bodo v pomoč pri izvajanju izbirnega predmeta.

Bodite obveščeni

O natančnejših datumih in programu izobraževanj vas bomo obveščali.

Uradna obestila spremljajte tudi na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Dodatne informacije in prijave: nina.ostan@zrss.si