Mirjam Milharčič Hladnik

FOŠ

Dr. Mirjam Milharčič Hladnik je raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in predavateljica na Univerzi v Novi Gorici. Kot kulturologinja se ukvarja z izobraževalnim sistemom in migracijskimi ter ženskimi študijami. Je soavtorica knjige Šolska reforma je papirnati tiger (1986), avtorica knjig Šolstvo in učiteljice na Slovenskem (1994) ter IN-IN življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah (2011), sourednica knjig Krila migracij, Po meri življenjskih zgodb (2009), Going Places, Slovenian Women's Stories on Migration (2014) ter urednica knjige From Slovenia to Egypt: Aleksandrinke's Trans-Mediterranean Domestic Workers' Migration and National Imagination (2015).