karakterizacija

RF

Oblikovanje filmskega lika na podlagi fizičnih, psiholoških in družbenih značilnosti.