Jagodni izbor filmov delavnice dokumentarnega filma: B + C

FOŠ

V letošnjem šolskem letu smo izvedli delavnico dokumentarnega filma B +C, na kateri so udeleženci spoznali in izkusili proces ustvarjanja kratkega dokumentarnega filma od ideje pa vse do končnega izdelka. 

Delavnico dokumentarnega filma smo začeli s postajo B, kjer so udeleženci na spletnem srečanju skupaj z mentorji izpilili vnaprej pripravljen koncept filma in zastavili plan snemanja. Do postaje C so nato samostojno, v skupini ali z učenci posneli kratki dokumentarni film in opravili grobo montažo, ki so jo na podlagi nasvetov mentorjev izpilili do končne različice filma. 

Mentorji na delavnicah so bili mladi slovenski režiserji in režiserke Ana ČigonPeter BizjakMaja PrettnerAna Trebše in Vid Hajnšek ter filmski pedagogi Dženi RostoharTomaž Pavkovič (DZMP Krško) in Sandi Skok.

Ekipa FOŠ je z veseljem spremljala ustvarjalni proces in bila izjemno navdušena nad končnimi izdelki, zato danes predstavljamo jagodni izbor filmov delavnice dokumentarnega filma B + C:

Aleksandra Urbas: Kdor čaka, dočaka
Alenka Šemrov: Ata Vinko
Violeta Škrabl: Corona dnevi
Mojca Prijatelj: Od dedka do sina
Špela Mušič: Od zore od mraka
Mateja Voh in Bernarda Zalokar: Lemberg
Jana Samsa: Obmorska praznina
Petra Korenjak Marčun in Jasna Zupan: Josip Jurčič

Filme si lahko ogledate na povezavi. Želimo vam prijeten ogled!