Govor in sinhronizacija

RF Pia Nikolič, Slovenska kinoteka, Razumevanje filma, 2020 0 komentarjev

Govor je eden glavnih načinov posredovanja informacij, zato je dobro, da je artikuliran in jasen. V igrani filmski produkciji se dandanes večina govora snema v postprodukciji, saj snemanje govora na terenu ponavadi ne zadošča standardom razumljivosti in posledično ne omogoča razumevanja podane vsebine. Animirani filmi najprej posnamejo govor, zato da mu lahko prilagodijo podobe in dobijo časovni okvir. Dokumentarni filmi pa govor izkoriščajo za podajanje informacij, ki pripomorejo k razumevanju videnega. Četudi je govor ponavadi uporabljan vsak dan in se naučimo govoriti že kmalu po rojstvu, še vedno kaj hitro ločimo izučenega govorca od laičnega. Na srečanju boste ob pomoči mentorice spoznali, kaj vaš glas zmore in kaj z njim sploh lahko počnete. Predstavila vam bo pravilno ogrevanje govornega aparata, ki je potrebno v izogib poškodbam. V nadaljevanju delavnice boste poskušali najti svoj naravni ton in ugotavljali, od kod glas pride ter kako ga pravilno usmeriti, obarvati in zakamuflirati v na videz naraven govor. Spoznavali se boste tudi z glasovi, ki niso govor, in s tem, kako svoj glas spremeniti na način, da lahko igrate več vlog. Seznanili se boste s pravilnim rokovanjem z mikrofonom in z različnimi vrstami mikrofonov. Predvsem pa se boste posvetili pravilnemu dihanju, artikulaciji in interpretaciji.

Pedagoško gradivo

Govor je eden glavnih načinov posredovanja informacij, zato mora biti v prvi vrsti artikuliran in jasen. Poleg slike je v avdiovizualnem mediju eden glavnih gradnikov, ki omogočajo razumevanje vsebine.  Iz gradiva