V letu 2014 se je zaposlila pri Art kino mreži Slovenije v projektu Nacionalni filmsko-vzgojni program in od takrat ostaja sodelavka Art kino mreže kot filmsko-vzgojna delavka za primorsko regijo, kjer organizira in vodi šolske projekcije v sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Pred tem je pridobivala izkušnje na področju dela z otroki in mladostniki v dnevnem centru Žarek, posebnem programu Centra za socialno delo Nova Gorica, kar je vključevalo izvajanje preventivnih programov za osnovnošolce in dijake. Od leta 2012 sodeluje tudi z Zavodom za razvijanje filmske kulture Otok pri izvedbi mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema, kjer zadnja leta pomaga pri organizaciji in izvedbi programa za otroke in mladino.