2. mednarodna konferenca o filmski vzgoji

FOŠ in RF

Spomladi napovedujemo 2. mednarodno konferenco o filmski vzgoji: Metode in učinki filmske vzgoje, ki se bo odvila 11. in 12. aprila v Kinodvoru in v Slovenski kinoteki.

Filmska vzgoja je priložnost za drugačen, inovativen način poučevanja in učenja. Predstavili bomo primere dobrih praks izvajanja filmske vzgoje v tujini in se osredotočili na tiste, ki potekajo v šoli in v kinu ter vključujejo povezovanje med učitelji in filmskimi ustvarjalci. Spoznali bomo različne oblike izvajanja delavnic in vodenja pogovorov ob filmih. Del konference bo namenjen tudi razmisleku o možnih učinkih in evalvaciji programov filmske vzgoje. Konferenca je namenjena strokovnim delavcem v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter zainteresirani stroki v Sloveniji in v tujini.

Partnerji: Kinodvor, Slovenska kinoteka (projekt Razumevanje filma) in Art kino mreža Slovenije (projekt Filmska osnovna šola).

Potrjeni mednarodni govorci:

Alejandro Bachmann (Avstrija), vodja raziskovalnega oddelka v dunajskem filmskem muzeju, ki bo predstavil šolski program eksperimentalnih filmov in dva različna pristopa pri vodenju pogovorov v kinu.

Jan-Willem Bult (Nizozemska), avtor in producent otroških oddaj, strokovni mentor za otroško avdiovizualno produkcijo, znan po filozofiji »otrok v središču«, ki jo je osnoval na prepričanju o avtonomiji otroka in anarhičnem pristopu k avdiovizualnim vsebinam za otroke. Predaval bo o pomenu izbire filmov za otroke in uporabi sodobnih tehnologij pri delu s filmom in otroki.

Ana Đordić in Jelena Modrić (Hrvaška), učiteljici filmske umetnosti na XIII. gimnaziji v Zagrebu in metodičnih vaj za poučevanje filma v srednji šoli na Šoli medijske kulture „dr. Ante Peterlić“, bosta predstavili analizo in interpretacijo kratkometražnega filma pri srednješolskem pouku.

Tessa van Grafhorst (Nizozemska), umetniška vodja filmskega festivala Taartrovers. Predstavila bo metode dela z najmlajšimi ter uporabo interaktivnih instalacij in delavnic za najmlajše.

Ivana Jakobović Alpeza (Hrvaška), vodja programa Sedmi kontinent. Spregovorila bo o tem, kako ustvariti filmski debatni klub na šoli in o njegovih učinkih.

Christine Kopf (Nemčija), vodja filmske vzgoje na Nemškem filmskem inštitutu, bo predstavila primer filmsko-vzgojnega programa, ki so ga zasnovali skupaj z učitelji, in načine evalvacije šolskega programa.


Domači predavatelji:

Barbara Bedenik, profesorica na II. gimnaziji Maribor, bo razpravljala o filmski vzgoji kot spodbudi kritičnega mišljenja in politični participaciji pri dijakih.

Mirjam Kalin, ravnateljica OŠ Dobravlje, bo predstavila šolski projekt filmske vzgoje in pozitivne učinke, ki se kažejo pri učencih ter strokovnih delavcih.

Robi Kroflič, redni profesor za področji obče pedagogike in teorije vzgoje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, bo predstavil načela filmske vzgoje.

Kristina Rešek, mentorica delavnice pri projektu Razumevanje filma (Slovenska kinoteka), bo predstavila filmsko ustvarjanje z novimi tehnologijami – aplikacijo Instagram.

 

Program konference bo objavljen februarja, prijave na konferenco pa bomo sprejemali od 20. marca 2018.