Razumevanje filma

Vzgoja za film se mora v današnjem času, bolj kot kadarkoli poprej, posvečati ustvarjanju povezav – povezovanju med idejami in spominom, med filmskimi fragmenti, med filmi samimi. V končni fazi vzgoja pomeni vzdrževanje povezave med preteklostjo in sedanjostjo. 

 Alain Bergala 

Od 11. 11. 2016 do 7. 11. 2021 pod sloganom »Razumem film – doživljam svet« poteka projekt Razumevanje filma. Zasnovan je v obliki tesnega povezovanja strokovnih delavcev slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ustvarjalcev iz kulturnih ustanov na filmskem področju, mladih ustvarjalcev na področju filma in visokošolskih zavodov (s študijskimi programi s področja filma in avdiovizualne dejavnosti), z namenom priprave in razvijanja inovativnih učnih okolij in prilagodljivih oblik učenja. Ključne dejavnosti projekta zajemajo vzpostavitev strategije inovativnih učnih procesov izobraževanja s filmom in skozi film, razvijanje problemskih, projektnih, raziskovalnih in partnerskih pristopov k filmu ter sistem skupnega strokovnega izobraževanja za vse udeležence projekta. Pričakovani kratkoročni učinki so razvidni iz sodelovanja s predstavniki 25 slovenskih srednjih šol (14 iz vzhodne in 11 iz zahodne kohezijske regije), 10 kulturnih ustanov (s filmskega področja) in 5 visokošolskih zavodov, ki so vključeni v projekt, s katerim uvajamo inovativne oblike partnerskega soustvarjanja. Pričakovani dolgoročni rezultati pa se odražajo v načrtovanem izvajanju strategij prožnih oblik učenja na vseh udeleženih institucijah. 

V šolskih letih 2017/18, 2018/19, 2019/20 in 2020/21 poteka usposabljanje strokovnih delavcev VIZ v obliki predavanj 20 zunanjih ustvarjalcev/izvajalcev (samostojnih ali iz kulturnih ustanov), ki se enkrat mesečno odvijajo na različnih VIZ v petih regijah. V sodelovanju z Art kino mrežo Slovenije smo vzpostavili spletišče, na katerem se nahajate, z bazo izobraževalnih gradiv in filmskih del, ki so v projekt vključenim pedagogom na voljo za predvajanje v izobraževalne namene. Na spletišču se nahajajo tudi predstavitve zunanjih ustvarjalcev in povzetki predavanj, ki jih izvajamo v tem šolskem letu.

Za več informacij in prijavo na projekt nam pišite ali nas pokličite: 

dr. Maja Krajnc, koordinatorka projekta

M: 040/720-717

E: maja.krajnc@kinoteka.si

 

dr. Andrej Šprah, vodja projekta                                                                                                                          

T: 01 43 42 529                                    

E: andrej.sprah@kinoteka.si