Svobodna šola (Approaching the Elephant) 12+

FOŠ Petra Gajžler, Nuša Drinovec Sever, Javni zavod Kinodvor, 2016 0 komentarjev

Svobodna šola je dokumentarni film o alternativni obliki zasebnega šolanja, kjer so otroci soudeleženi pri oblikovanju šolskih pravil, se učijo izključno o stvareh, ki jih zanimajo, in nihče ne preverja njihovega znanja, niti jih ne ocenjuje. Režiserka Amanda Rose Wilder je spremljala prvo šolsko leto ene izmed svobodnih šol v Združenih državah Amerike in nam omogočila vpogled v njeno delovanje. Dokumentarec ponuja številna izhodišča za razmislek o (ne)uspešnosti takega poskusa »svobodnega« načina izobraževanja ter o prednostih in slabostih v primerjavi s konvencionalnim šolskim sistemom.

Osnovni podatki o filmu

Režiser: Amanda Rose Wilder Država: ZDA Leto: 2014 Distributer: Demiurg