Novi izbirni predmet v osnovnih šolah - Filmska vzgoja

FOŠ pdf 137 ogledov

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je spomladi 2018 sprejel nov učni načrt za izbirni predmet Filmska vzgoja v osnovni šoli. Učni načrt je bil sprejet na 191. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 26. 4. 2018.

Učni načrt je sestavljen iz treh modulov po 35 ur in je namenjen oddelkom 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Poučevanje predmeta se začenja v šolskem letu 2019/2020. Formalno zahtevana znanja  izvajalcev izbirnega predmeta so ta, ki jih mora imeti učitelj v programu OŠ. 

Izobraževanje strokovnih delavcev za poučevanje izbirnega predmeta

Zavod za šolstvo bo že v letošnjem šolskem letu skupaj z javnimi zavodi s področja filma, AGRFT, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki pripravil izobraževanje za uvajanje novega predmeta Filmska vzgoja.

Predstavitev učnega načrta za vse zainteresirane strokovne delavce bo 4. aprila 2019 v sklopu Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu v Ljubljani. Podrobneje bomo predstavili cilje, vsebine in didaktična priporočila pri izvajanju predmeta ter program izobraževanja za strokovne delavce za poučevanje tega predmeta.

Izobraževanje za poučevanje izbirnega predmeta Filmska vzgoja bo potekalo predvidoma maja in septembra 2019. Udeleženci bodo na seminarju dobili znanja, usmeritve in gradiva, ki jim bodo v pomoč pri izvajanju izbirnega predmeta.

O natančnejših datumih in programu izobraževanj vas bomo obvestili na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Več informacij in prijave: nina.ostan@zrss.si

Več informacij lahko najdete tudi na spletnih straneh partnerskih organizacij:
Javni zavod Kinodvor, filmsko-vzgojni program za šole: https://www.kinodvor.org/za-sole/

 

Učni načrt Filmska vzgoja