Učni načrt za izbirni predmet Filmska vzgoja (OŠ)

FOŠ pdf

Učni načrt je sestavljen iz treh modulov po 35 ur in je namenjen oddelkom 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Formalno zahtevana znanja izvajalcev izbirnega predmeta so ta, ki jih mora imeti učitelj v programu OŠ.

Učni načrt za predmet Filmska vzgoja