Učni načrt izbirnega predmeta Filmska vzgoja

FOŠ pdf 94 ogledov

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je spomladi 2018 sprejel nov učni načrt za izbirni predmet Filmska vzgoja v osnovni šoli. Učni načrt je bil sprejet na 191. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje 26. 4. 2018.

Učni načrt je sestavljen iz treh modulov po 35 ur in je namenjen oddelkom 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Poučevanje predmeta se začenja v šolskem letu 2019/2020. Formalno zahtevana znanja  izvajalcev izbirnega predmeta so ta, ki jih mora imeti učitelj v programu OŠ. 

Učni načrt Filmska vzgoja